REKLAMACJE

Firma nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niedostarczenie przesyłki, z powodu błędnie podanego adresu – w takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę.

1. Reklamacje bez pisemnego zgłoszenia mailowego lub wysłane bez uzgodnienia z Firmą nie będą rozpatrywane.
2. Wadliwy towar należy odesłać po wcześniejszym uzgodnieniu na swój koszt ( ze względu na to, iż to Państwo ponoszą koszt wysyłki towaru do reklamacji przesyłki wysłane za pobraniem nie będą podejmowane). W przypadku uzasadnionych reklamacji klient otrzyma zwrot kosztów za przesyłkę na konto w ciągu 14 dni od zakończenia reklamacji.
Do wysyłanego towaru należy dołączyć:
*Wypełniony formularz zwrotu/reklamacji, który otrzymają Państwo drogą elektroniczną po ówczenym kontakcie z Działem Reklamacji.
* Dowód (oryginał) zakupu paragon lub faktura.
*W szczególnych sytuacjach uszkodzenia towaru w transporcie konieczny jest protokół uszkodzenia.
*Jeżeli żądasz od nas zwrotu pieniędzy za towar wymagane jest oryginalne opakowanie, w którym otrzymałeś towar. Zwrot kosztów następuje tylko i wyłącznie na konto.
3. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia zgłoszenia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeżeli któryś z wyżej wymienionych warunków nie zostanie spełniony.
5. W przypadku spisania protokołu w późniejszym terminie niż w chwili odbioru o rozpatrzeniu reklamacji decyduje firma kurierska
6. W przypadku, gdy towar wysłany przez Kupującego w celu reklamacji okaże się sprawny technicznie, to wszelkie koszty związane z jego odesłaniem ponosi Kupujący.
7. W przypadku przesyłek kurierskich należy sprawdzić zawartość w obecności kuriera.
Jeżeli towar został uszkodzony podczas transportu należy sporządzić protokół uszkodzenia w obecności kuriera.
W protokole należy uwzględnić faktyczny stan przesyłki tj. stan opakowania, zabezpieczeń wewnętrznych towaru, a także oznaczeń ostrzegawczych. Jeżeli na opakowaniu są oznaczenia ostrzegawcze należy odnotować to w protokole uszkodzenia. Jeżeli opakowanie zewnętrzne lub zabezpieczenia wewnętrzne są uszkodzone należy to również uwzględnić w protokole uszkodzenia.
W przypadku gdy protokół uszkodzenia sporządzony jest niezgodnie z faktycznym stanem przesyłki decyzję w sprawie pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji podejmuje firma kurierska.